Slučajna Pesma ... Život je san

 Baš sam je malopre, sasvim slučajno pročitala spazivši je u Opera beleškama. Kako se stvorila tu ni sama ne znam, možda je tu kao neki znak ... ko će ga znati ??? U svakom slučaju, ni sama ne znam zašto ali mi se dopala, tako jednostavna i nepovezana, htela sam da je podelim sa vama. A vi ako zna neko recite da potpišem autora ove pesme:

Dreaming 

''Život je san''

Nema me davno, ni vodoravno
Ni uspravno, kao što ni tebe
Nikad nije bilo. Prhnuo sam
S tanke grane, ne maknuvši se
S mesta, ništa se nije zbilo
Niti primetilo. Nestala si
Pre rođenja, k'o nevesta bleda,
Ni dobra ni zla, bez gleda i tla,
Nema ničeg, čak ni sile teže,
Život je san, u kom snovi beže,
Pre no se nesanice naježe.